ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040441
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012012
รหัส Obec 6 หลัก :
  040441
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ่อแก้ววิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  borkaewwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านบ่อแก้ว
ตำบล :
  พานทอง
อำเภอ :
  ไทรงาม
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62150
โทรศัพท์ :
  055860151
โทรสาร :
  055860151
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3/02/2538
อีเมล์ :
  borkaewwit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พานทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:18:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ่อแก้ววิทยา


นายปุณณวิช แก้วปัน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อแก้ววิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน