ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองลานวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040442
รหัส Smis 8 หลัก :
  62022001
รหัส Obec 6 หลัก :
  040442
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองลานวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khlonglanwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   18   บ้านคลองน้ำไหล
ตำบล :
  คลองน้ำไหล
อำเภอ :
  คลองลาน
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62180
โทรศัพท์ :
  0-5578-6129
โทรสาร :
  055786527
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 มีนาคม 2521
อีเมล์ :
  palan_toon@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองน้ำไหล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 11:08:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองลานวิทยา


นายสานิต หงษ์สามสิบเจ็ด
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน