ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสักงามวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040443
รหัส Smis 8 หลัก :
  62022002
รหัส Obec 6 หลัก :
  040443
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สักงามวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sakngamvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านมอมะนาว
ตำบล :
  สักงาม
อำเภอ :
  คลองลาน
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62180
โทรศัพท์ :
  0-5574-5572
โทรสาร :
  055745572
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2537
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สักงาม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:26:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสักงามวิทยา


นายนิมิตร ปานช้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนสักงามวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน