ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040444
รหัส Smis 8 หลัก :
  62022003
รหัส Obec 6 หลัก :
  040444
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klonglanpatanajindasak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านบ้านป่าสน
ตำบล :
  คลองลานพัฒนา
อำเภอ :
  คลองลาน
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62180
โทรศัพท์ :
  055868655
โทรสาร :
  055868655
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 ธันวาคม 2534
อีเมล์ :
  kjs2538@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คลองลาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองลานพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 11:57:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์


นายณัฐพัฒน์ สายเพ็ชร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน