ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040446
รหัส Smis 8 หลัก :
  62022005
รหัส Obec 6 หลัก :
  040446
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โค้งไผ่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  khongphaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโค้งไผ่
ตำบล :
  โค้งไผ่
อำเภอ :
  ขาณุวรลักษบุรี
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62140
โทรศัพท์ :
  0-5572-8154-5
โทรสาร :
  055728154
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/05/2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โค้งไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:45:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา


นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน