ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040447
รหัส Smis 8 หลัก :
  62022006
รหัส Obec 6 หลัก :
  040447
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปางมะค่าวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pangmakawittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านศรีไพศาล
ตำบล :
  ปางมะค่า
อำเภอ :
  ขาณุวรลักษบุรี
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62140
โทรศัพท์ :
  0848190348
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/05/2528
อีเมล์ :
  pangmaka.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตแสนตอ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปางมะค่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  100 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 21:08:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม


นายวิฑูรย์ พานชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะค่าวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน