ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040449
รหัส Smis 8 หลัก :
  62022008
รหัส Obec 6 หลัก :
  040449
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  klongkhlungratrangsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านคลองขลุง
ตำบล :
  คลองขลุง
อำเภอ :
  คลองขลุง
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62120
โทรศัพท์ :
  055781587-8
โทรสาร :
  055781589
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 เมษายน 2514
อีเมล์ :
  klongkhlung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตเมืองสองคลอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คลองขลุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  44 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2560 เวลา 09:12:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองขลุงราษฎร์รังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Copyright2013 : DATA CMS v.05.56 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]