ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังแขมวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040450
รหัส Smis 8 หลัก :
  62022009
รหัส Obec 6 หลัก :
  040450
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังแขมวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wangkhaem witthayakhom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านวังแขม
ตำบล :
  วังแขม
อำเภอ :
  คลองขลุง
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62120
โทรศัพท์ :
  0-5587-0227-8
โทรสาร :
  055870228
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  mail@wangkham.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพม.41
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังแขม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังแขมวิทยาคม


นายปัญญา บุญคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังแขมวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน