ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวังไทรวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040451
รหัส Smis 8 หลัก :
  62022010
รหัส Obec 6 หลัก :
  040451
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วังไทรวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wangsaiwitayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังไทร
ตำบล :
  วังไทร
อำเภอ :
  คลองขลุง
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62120
โทรศัพท์ :
  0-55864702
โทรสาร :
  055864702
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/11/2524
อีเมล์ :
  wsmshool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:31:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวังไทรวิทยาคม


นายเกรียงศักดิ์ คงไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังไทรวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน