ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพิไกรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040453
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012014
รหัส Obec 6 หลัก :
  040453
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  พิไกรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pikraiwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน89 บ้านคลองพิไกร
ตำบล :
  คลองพิไกร
อำเภอ :
  พรานกระต่าย
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62110
โทรศัพท์ :
  055858093
โทรสาร :
  055858094
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/05/2534
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พรานลานไทร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คลองพิไกร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:39:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนพิไกรวิทยา


นายสุรพล พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการโรงเรียนพิไกรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน