ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040454
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012015
รหัส Obec 6 หลัก :
  040454
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เรืองวิทย์พิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ruangwitpittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านลานสะเดา
ตำบล :
  วังควง
อำเภอ :
  พรานกระต่าย
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62110
โทรศัพท์ :
  055853063
โทรสาร :
  055853062
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  08/05/2540
อีเมล์ :
  email@rwps.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังควง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 06:04:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม


นายเผ่าชาย ชาญเชี่ยว
ผู้อำนวยการโรงเรียนเรืองวิทย์พิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน