ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนลานกระบือวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040455
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012016
รหัส Obec 6 หลัก :
  040455
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ลานกระบือวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Lankrabuewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านลานกระบือ
ตำบล :
  ลานกระบือ
อำเภอ :
  ลานกระบือ
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62170
โทรศัพท์ :
  055769099
โทรสาร :
  055769000
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  30 มีนาคม 2521
อีเมล์ :
  lankarbuewittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลลานกระบือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:45:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนลานกระบือวิทยา


นายทวินทร์ อุดมสุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนลานกระบือวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน