ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040457
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012018
รหัส Obec 6 หลัก :
  040457
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ratpreecha Witthayakhom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้าน204
ตำบล :
  จันทิมา
อำเภอ :
  ลานกระบือ
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62170
โทรศัพท์ :
  055712927
โทรสาร :
  055854076
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มีนาคม พ.ศ. 2535
อีเมล์ :
  ratpricha@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  จันทิมา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:39:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม


นายเอกวิทย์ มั่งอะนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์ปรีชาวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน