ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040458
รหัส Smis 8 หลัก :
  62022011
รหัส Obec 6 หลัก :
  040458
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ทุ่งทรายวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungsaiwittaya School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านทุ่งทราย
ตำบล :
  ทุ่งทราย
อำเภอ :
  ทรายทองวัฒนา
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62190
โทรศัพท์ :
  0 5573 2163
โทรสาร :
  0 5573 2164
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๐
อีเมล์ :
  Pavorawut@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สหวิทยาเขตวังไทรทอง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งทราย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  53 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 07:44:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนทุ่งทรายวิทยา


นายสุรสิทธิ์ ลาภอินทรีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งทรายวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน