ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040459
รหัส Smis 8 หลัก :
  62022012
รหัส Obec 6 หลัก :
  040459
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ปางศิลาทองศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pangsilathongsuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านมอแสงทอง
ตำบล :
  โพธิ์ทอง
อำเภอ :
  ปางศิลาทอง
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62120
โทรศัพท์ :
  0-5586-8885
โทรสาร :
  0-5586-8886
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/02/2536
อีเมล์ :
  pangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โพธิ์ทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:55:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา


นายธนายุทธ คลังวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนปางศิลาทองศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน