ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนระหานวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040460
รหัส Smis 8 หลัก :
  62022013
รหัส Obec 6 หลัก :
  040460
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ระหานวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  RAHANWITTAYA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหัวทุ่ง
ตำบล :
  ระหาน
อำเภอ :
  บึงสามัคคี
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62210
โทรศัพท์ :
  0-5587-1631
โทรสาร :
  0-5587-1632
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/12/25
อีเมล์ :
  rahanwittaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ระหาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 16:43:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนระหานวิทยา


นายสมเกียรติ ผ่องจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนระหานวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน