ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโกสัมพีวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1062040461
รหัส Smis 8 หลัก :
  62012019
รหัส Obec 6 หลัก :
  040461
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  โกสัมพีวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kosamphee Wittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านมะเดื่อชุมพร
ตำบล :
  โกสัมพี
อำเภอ :
  โกสัมพีนคร
จังหวัด :
  กำแพงเพชร
รหัสไปรษณีย์ :
  62000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มกราคม 2523
อีเมล์ :
  kw.kosamphee@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โกสัมพี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20:27:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา


นางวรวรรณี วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนโกสัมพีวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน