ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160008
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010010
รหัส Obec 6 หลัก :
  160008
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโป่งแดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpongdang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโป่งแดง
ตำบล :
  โป่งแดง
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-892048
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๘
อีเมล์ :
  pongdang2009@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพปตากเขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โป่งแดง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2561 เวลา 11:14:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโป่งแดง


นางธัญทิพย์ จิราธิปภูริวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งแดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน