ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160015
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010028
รหัส Obec 6 หลัก :
  160015
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองเสือพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongsure School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองเสือ
ตำบล :
  วังประจบ
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055508817
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังประจบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:44:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม


นางสมพิศ เกิดนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองเสือพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน