ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสะแกเครือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160017
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010029
รหัส Obec 6 หลัก :
  160017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสะแกเครือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sakaekrua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านสะแกเครือ
ตำบล :
  วังประจบ
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-560133
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังประจบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 20:44:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสะแกเครือ


นายอดุลย์ ธนะขว้าง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสะแกเครือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน