ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 0 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองร่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160019
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010025
รหัส Obec 6 หลัก :
  160019
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองร่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongrom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านลานสอ
ตำบล :
  วังประจบ
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  0-5550-8723
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2510
อีเมล์ :
  bnr_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังประจบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15:41:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองร่มผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองร่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน