ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160022
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010004
รหัส Obec 6 หลัก :
  160022
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองสัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongsak
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านคลองสัก
ตำบล :
  น้ำรึม
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-540424
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2467
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำรึม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:36:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองสัก


นายสะท้าน สีอ่อน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน