ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160023
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010005
รหัส Obec 6 หลัก :
  160023
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanbanbomaiwa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ่อไม้หว้า
ตำบล :
  น้ำรึม
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-892650
โทรสาร :
  055892650
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กรกฎาคม 2479
อีเมล์ :
  63010005@takesa1.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำรึม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:58:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า


นายชัชวาลย์ ทองกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน