ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลานมะคร้อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160027
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010003
รหัส Obec 6 หลัก :
  160027
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านลานมะคร้อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Lanmacro
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านลานมะคร้อ
ตำบล :
  น้ำรึม
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-560122
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  น้ำรึม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:04:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านลานมะคร้อผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลานมะคร้อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน