ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำด้วน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160032
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010031
รหัส Obec 6 หลัก :
  160032
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำด้วน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannamduan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านวังเจ้า
ตำบล :
  วังหิน
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-039237
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เม.ย. 2514
อีเมล์ :
  namduan_tak1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ตาก เขต1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังหิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2561 เวลา 20:48:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำด้วน


นางสินีนาถ รสเครือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำด้วน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน