ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160035
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010037
รหัส Obec 6 หลัก :
  160035
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองห้วยทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhlonghuaisai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านคลองห้วยทราย
ตำบล :
  หนองบัวใต้
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-506060
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2499
อีเมล์ :
  klonghuai2015@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวใต้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2560 เวลา 13:13:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย


นายผิน ผัดตุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองห้วยทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน