ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160040
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010019
รหัส Obec 6 หลัก :
  160040
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยนึ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huaynung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยนึ่ง
ตำบล :
  แม่ท้อ
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-513587
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2495
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.ตาก เขต 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่ท้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
   กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 15:59:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง


นายสมหมาย ศรีเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนึ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน