ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160042
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010006
รหัส Obec 6 หลัก :
  160042
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpamamuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านป่ามะม่วง
ตำบล :
  ป่ามะม่วง
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-513578
โทรสาร :
  055-513578
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  pamamuangschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่ามะม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 เวลา 12:34:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง


นางอัญชัญ ครุธแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน