ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160045
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  160045
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดปากห้วยไม้งาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watpakhuaimaingam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านปากห้วยไม้งาม
ตำบล :
  หนองบัวเหนือ
อำเภอ :
  เมืองตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63000
โทรศัพท์ :
  055-880561
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 กันยายน 2494
อีเมล์ :
  Pakhuai School@yahoo.ac
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวเหนือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 08:29:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม


นายสมศักดิ์ ใจจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากห้วยไม้งาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน