ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160048
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010053
รหัส Obec 6 หลัก :
  160048
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลรอดบำรุง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanrodbumrung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านตากออก
ตำบล :
  ตากออก
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055-591032
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตากออก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 12:26:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง


นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรอดบำรุง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน