ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชาพัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160049
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  160049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ประชาพัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  PRACHA PATTANA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านสองกอง
ตำบล :
  ตากออก
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055-548019
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2519
อีเมล์ :
  pcp019@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตากออก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:19:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนประชาพัฒนาผู้อำนวยการโรงเรียนประชาพัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน