ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160055
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010066
รหัส Obec 6 หลัก :
  160055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยแม่บอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaimaebon
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านห้วยแม่บอน
ตำบล :
  แม่สลิด
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055-587945
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 มิถุนายน 2500
อีเมล์ :
  hauimabon_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สลิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:41:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน


นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยแม่บอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน