ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันกลาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160057
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010068
รหัส Obec 6 หลัก :
  160057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสันกลาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansankrang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสันกลาง
ตำบล :
  แม่สลิด
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055-587185
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2499
อีเมล์ :
  bansanklang@mail.hunsa
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สลิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 20:22:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสันกลางผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันกลาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน