ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160059
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010064
รหัส Obec 6 หลัก :
  160059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ยางโองน้ำวิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  yangongnamwittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านยางโองน้ำ
ตำบล :
  แม่สลิด
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055-587182
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พฤศจิกายน 2466
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สลิด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 16:31:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม


นายสุทิน หมูยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนยางโองน้ำวิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน