ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชะลาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160061
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010050
รหัส Obec 6 หลัก :
  160061
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองชะลาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongchalab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองชะลาบ
ตำบล :
  ตากตก
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มกราคม 2495
อีเมล์ :
  nongchalab_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพระบรมธาตุบ้านตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตากตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2559 เวลา 10:29:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองชะลาบผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชะลาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน