ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160062
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010051
รหัส Obec 6 หลัก :
  160062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระธาตุน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watphrathatnoi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองงิ้ว
ตำบล :
  ตากตก
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2478
อีเมล์ :
  stak_1031@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตากตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:25:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระธาตุน้อย


นางวาสนา ดีดิษฐ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระธาตุน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน