ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสว่างวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160063
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010048
รหัส Obec 6 หลัก :
  160063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สว่างวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sawangwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านแพะ
ตำบล :
  ตากตก
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055-898552
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตากตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 10:08:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสว่างวิทยา


นางศศิรฐา แข็งเขตกรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน