ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160064
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010049
รหัส Obec 6 หลัก :
  160064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตากประถมวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantakprathomvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านใต้ห้วย
ตำบล :
  ตากตก
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055591031
โทรสาร :
  055591778
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  btps_webmaster@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตากตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:57:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา


นางอรชร ปราจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตากประถมวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน