ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160067
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010046
รหัส Obec 6 หลัก :
  160067
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านแม่ยะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbanmaeya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านปูน
ตำบล :
  เกาะตะเภา
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055-550162
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2476
อีเมล์ :
  chumchonbanmaeya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เกาะตะเภา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:28:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ


นายแสวง แสนฟ้างาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ยะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน