ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160070
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010063
รหัส Obec 6 หลัก :
  160070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งกระเชาะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthungkracho school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านล้อง
ตำบล :
  ทุ่งกระเชาะ
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055-555255
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิ.ย. 2464
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งกระเชาะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2561 เวลา 10:17:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกระเชาะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน