ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยพลู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160072
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010058
รหัส Obec 6 หลัก :
  160072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยพลู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaiplue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านห้วยพลู
ตำบล :
  ท้องฟ้า
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055-560174
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  Ban_Huai_Plue@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท้องฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:19:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยพลู


นายบัณฑิต แก้วคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยพลู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน