ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160075
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010060
รหัส Obec 6 หลัก :
  160075
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khunhuaitak Pattanasuksa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านแม้วตีนตก ( บ้านม้งขุนห้วยตาก)
ตำบล :
  ท้องฟ้า
อำเภอ :
  บ้านตาก
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63120
โทรศัพท์ :
  055-560113
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2526
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2559 เวลา 21:35:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา


นายประสิทธิ์ อินทฉิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน