ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160089
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010077
รหัส Obec 6 หลัก :
  160089
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเชียงคา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBannongchaingkha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหนองเชียงคา
ตำบล :
  ยกกระบัตร
อำเภอ :
  สามเงา
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63130
โทรศัพท์ :
  055-597188
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยกกระบัตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  87 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:07:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเชียงคา


นางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเชียงคา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน