ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160090
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  160090
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ChoomchonBanmaerawanSongqaeSchool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านสองแควพัฒนา
ตำบล :
  ยกกระบัตร
อำเภอ :
  สามเงา
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63130
โทรศัพท์ :
  055-811154
โทรสาร :
  055-811154
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/11/2442
อีเมล์ :
  maerwskschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยกกระบัตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10:05:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแควผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน