ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160092
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010080
รหัส Obec 6 หลัก :
  160092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthaphai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านท่าไผ่
ตำบล :
  ยกกระบัตร
อำเภอ :
  สามเงา
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63130
โทรศัพท์ :
  055-881677
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 ต.ค. 2447
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยกกระบัตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าไผ่


นายพลตรี จันทร์ย้ิม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน