ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองไม้แดง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160093
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010081
รหัส Obec 6 หลัก :
  160093
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองไม้แดง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺฺBanklongmaidang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านคลองไม้แดง
ตำบล :
  ยกกระบัตร
อำเภอ :
  สามเงา
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63130
โทรศัพท์ :
  055-560130
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2499
อีเมล์ :
  bkmdschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  การจัดการเรียนการสอนบูรณาการคละชั้น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยกกระบัตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  76 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:38:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองไม้แดงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไม้แดง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน