ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160095
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010092
รหัส Obec 6 หลัก :
  160095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนชลประทานรังสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Choumchonchonprathanrungsan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านจัดสรร
ตำบล :
  สามเงา
อำเภอ :
  สามเงา
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63130
โทรศัพท์ :
  055-800683
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2507
อีเมล์ :
  cpr_shool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสามเงา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  72 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 15:12:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์


ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนชลประทานรังสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน