ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าปุยตก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160100
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010097
รหัส Obec 6 หลัก :
  160100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าปุยตก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthapuitok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านท่าปุยตก
ตำบล :
  ย่านรี
อำเภอ :
  สามเงา
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63130
โทรศัพท์ :
  055-599320
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 กันยายน 2499
อีเมล์ :
  banthapuitokschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ย่านรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:55:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าปุยตกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าปุยตก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน