ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 5 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160219
รหัส Smis 8 หลัก :
  63020090
รหัส Obec 6 หลัก :
  160219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  รวมไทยพัฒนา 3
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ruamthaipattana3
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านชิบาโบ
ตำบล :
  คีรีราษฎร์
อำเภอ :
  พบพระ
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63160
โทรศัพท์ :
  055-577509
โทรสาร :
  055-577509
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27/04/2532
อีเมล์ :
  ruamthaipattana๓@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คีรีราษฎร์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  29 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 11:39:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3ผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 3

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน