ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1063160225
รหัส Smis 8 หลัก :
  63010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  160225
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ดงซ่อมพิทยาคม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Dongsompittayakom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดงซ่อม
ตำบล :
  เชียงทอง
อำเภอ :
  วังเจ้า
จังหวัด :
  ตาก
รหัสไปรษณีย์ :
  63180
โทรศัพท์ :
  055-030239
โทรสาร :
  055-030239
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2511
อีเมล์ :
  dspkschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เชียงทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:22:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม


นายอนันต์ กาวินำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนดงซ่อมพิทยาคม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน